CE BELGESİ

CE BELGESİ KISACA NEDİR? 

CE Belgesi, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE belgesi, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

 

CE İŞARETİ NEDEN ÖNEMLİDİR? 

CE belgesi Avrupa Birliği’nin uyulması mecburi olan birtakım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur. Diğer bir ifadeyle, bu işaret, ürünlerin, AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Türkiye’nin de Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştırarak uygulayacak olması nedeniyle, ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkemizde piyasaya arz edilecek ürünlerin de bu işareti taşıması zorunlu hale gelecektir.

 

CE İŞARETİ (CE BELGESİ) TAŞIMASI ZORUNLU ÜRÜNLER;

CE Belgesi- Alçak gerilim cihazları Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Basit basınçlı kaplar Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Oyuncak Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- İnşaat malzemeleri Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Elektromanyetik ürünler Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Makina Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Kişisel korunma cihazları Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Otomatik olmayan tartı aletleri Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Vücut içerisine giren tıbbi cihazlar Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Gaz yakan aletler Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Sıcak su kazanları Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Sivil kullanım için patlayıcılar Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Tıbbi cihazlar (Medikal Aletler ) Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekip.Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Asansör Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Dondurucu (buzdolabı) Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Basınçlı kaplar Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Telekomünikasyon terminal cihazları Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Tekne Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.
- Floresan Aydınlatma Ce Belgesi (Ce İşareti ) gerektirir.

 

CE İŞARETİ (CE BELGESİ) TAŞIMASI ZORUNLU OLMAYAN ÜRÜNLER ;

- Ambalaj ve Ambalaj Atıkları
- Trans  Avrupa Yüksek Hızlı Raylı Sistemi
- Trans  Avrupa Geleneksel Raylı Sistemi
- Denizcilik Ekipmanları
- Küresel Yaklaşım prensibi kapsamında geliştirilmiş Diğer Direktifler

 

CE DİREKTİFLERİ & YÖNETMELİKLER                                                                                     

(95/16/EC) Asansör CE
(2004/108/EC) EMC
(2006/95/EC) LVD
(2006/42/EC) Makina CE Direktifi
(93/42/EEC) Medikal Cihazlar
(98/79/EC) IN VITRO Tanı Cihazları
(89/106/EEC) Yapı Malzemeleri
(94/25/EC) Gezi Amaçlı Tekneler
(90/396/EEC) Gaz Yakan Cihazlar
(88/378/EEC) Oyuncak CE
(97/23/EC) Basınçlı Kaplar
(87/404/EEC) Basit Basınçlı Kaplar

Sosyal Medya'da Beğen & Paylaş

Diğer Hizmetlerimiz