ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; çevresel etkilerinin belirlenmesini ve değerlendirilmesini, etkilerinin kontrol altına alınmasını, kirliliği önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; çevresel yönetimini uzun vadeli ve sürekli gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; firmalara faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan çevre etkilerinin belirlenmesi; bu etkilerin büyüklüklerinin değerlendirilmesi sonrasında da bu etkilerin en aza indirilmesi konusunda yardımcı olan bir araçtır.

 

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ‘NİN KURULUŞLARDA UYGULANMASININ FAYDALARI :

 

- İhaleye giren firmalar açısından avantaj sağlar,
- Tedarikçi değerlendirmelerinde avantaj sağlar.
- Çevre mevzuatlara uyumu arttırılır.
- Çevresel performans artırılır.
- Kurumun pazar payı artar.
- Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması sağlanır.
- İzin ve yetki belgelerinin alınması kolaylaşır.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ'NİN SÜREÇLERİ

- Süreç analizinin yapılarak mevcut durumun belirlenmesi.
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi farkındalık eğitiminin gerçekleştirilmesi.
- ISO 14001 Dokümantasyon oluşturulması ve süreçlere entegrasyonun sağlanması
- Süreç odaklı ve genel uygulamaların başlatılması.
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin gerçekleştirilmesi.
- İç Denetim faaliyeti kapsamında denetle yapılması
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi,
- Denetim ve Belgelendirme kuruluşuna başvuru, 1. ve 2. aşama denetim faaliyetleri.
- Başarı durumunda ISO 14001 ÇYS Sertifikasına hak kazanma.

Sosyal Medya'da Beğen & Paylaş

Diğer Hizmetlerimiz