ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ;

Tükettiğimiz gıda ürünlerinin, insan ve çevre sağlığı için ne kadar büyük önem taşıdığı kuşku götürmez bir gerçektir.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; kuruluşun yaptığı faaliyetlerin gıda güvenliğini riske atacak iç ve dış etkilerin, olayların kontrol altına alınması temeline dayalı olarak oluşturulmuş bir yönetim sistemidir.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; standardı yayınlanmadan önce gıda güvenliği olarak daha dar kapsamlı HACCP standardı uygulanmaktaydı.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ‘NİN KURULUŞLARDA UYGULANMASININ FAYDALARI ;

- Kuruluş içinde ve dışında gıda güvenliğinin yüksek önemi bilicinin yaygınlaşması.
- Gıda güvenliğine dayalı önlem uygulamaları ile kuruluşun çok daha kurumsal ve güvenilir bir yapıya ulaşması.
- Gıda güvenliğini tehlikeye sokacak kritik noktalarının belirlenerek bu risklerin önleyici faaliyet kapsamı içinde olumsuz bir olay meydana gelmeden yok edilmesi.
- Tüm personelin almış olduğu Gıda Güvenliği eğitimleri ile birlikte kuruluşun tüm süreçlerinin iyileştirilip çok daha güvenilir ve gıda güvenliği riski düşük hale getirilmesi.
- Markasının yüksek güvenilirlik seviyesinde tüm piyasada dolaşması.

 

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ'NİN SÜREÇLERİ :

- Süreç analizinin yapılarak mevcut durumun belirlenmesi.
- ISO 22000 Gıda Güvenliğ Yönetim Sistemi farkındalık eğitiminin gerçekleştirilmesi.
- ISO 22000 Dokümantasyon oluşturulması ve süreçlere entegrasyonun sağlanması
- Süreç odaklı ve genel uygulamaların başlatılması.
- ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin gerçekleştirilmesi.
- İç Denetim faaliyeti kapsamında denetle yapılması
- ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi,
- Denetim ve Belgelendirme kuruluşuna başvuru, 1. ve 2. aşama denetim faaliyetleri.
- Başarı durumunda ISO 22000 GGYS Sertifikasına hak kazanma.

Sosyal Medya'da Beğen & Paylaş

Diğer Hizmetlerimiz