ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, çalışanları ve yönetenleri yasal mevzuatlar karşısında koruyan bir sistemdir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG risklerinin yönetimini kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri,prosedürleri ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.

 

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ‘NİN FAYDALARI ;

 

- ISO 45001 İSGYS riskleri belirlenerek alınacak önlemlerle asgari seviyeye indirilir.
- Ana üreticilerin ihalelerinde ve tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplere göre avantaj sağlar.
- Kurumun yasal mevzuatlara uyması sağlanır.
- ISO 45001 İSGYS eğitimleri uygun kişilere verilerek personelin acil durumlara hazırlanması sağlanır.
- Yönetimin taahhüdünün sağlandığı gösterilir.
- Ulusal yasa ve dünya Standardlarına uyum süresi ve maliyeti azalır.
- Paydaşların istek ve beklentileri karşılanarak rekabeti arttırılır.

OHSAS 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ‘NİN SÜREÇLERİ ;

- Süreç analizinin yapılarak mevcut durumun belirlenmesi.
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi farkındalık eğitiminin gerçekleştirilmesi.
- ISO 45001 Dokümantasyon oluşturulması ve süreçlere entegrasyonun sağlanması
- Süreç odaklı ve genel uygulamaların başlatılması.
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin gerçekleştirilmesi.
- İç Denetim faaliyeti kapsamında denetle yapılması
- ISO 45001 İş Sağlığı Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi,
- Denetim ve Belgelendirme kuruluşuna başvuru, 1. ve 2. aşama denetim faaliyetleri.
- Başarı durumunda ISO 45001 İSG Sertifikasına hak kazanma.

 

 

 

Sosyal Medya'da Beğen & Paylaş

Diğer Hizmetlerimiz